طریقه محاسبه پارتیشن

نحوه محاسبه قیمت پارتیشن

پنل های پارتیشن بسته به محیط مورد اجرا و طبق سلیقه ی مشتری تولید شده و نصب میگردد.

نحوه محاسبه قیمت پارتیشن دوجداره:

این پارتیشن در حالت استاندارد که شامل (شیشه قدی، پرده ولومی و نصب) می باشد متری 270 هزار تومان است که شما جهت بدست آوردن متراژ مورد نیازتان باید کل طول دیوار و ارتفاع آن را در هم ضرب کرده تا متر مربع پارتیشن مشخص شود.

و سپس آن را در قیمت270هزار ضرب میکنیم. برای آنهایی که در این متراژ نیاز به درب دارند هر لنگه درب( قیمت قفل و لولا و دستگیره به صورت جداگانه محاسبه )و به قیمت اضافه می شود.

 

به طورمثال: .

 

اول 2 متر ارتفاع را ضرب در 5 متر طول نموده و حاصل را ضرب در 270 هزار تومان کرده سپس عدد بدست امده را به اضافه هزینه درب و حمل کرده که عدد نهایی بدست می آید

ارتفاع 2 متر × طول 5 متر = 10 متر مربع           10متر مربع × 270.000 قیمت هر متر پارتیشن =2.700.00000قیمت پارتیشن دیوار

 

2.700.000 قیمت پارتیشن +200.000 درب پارتیشن+ 65000 کرایه حمل = 2.965.000 جمع قیمت نهایی

 

هزینه حمل و نقل بر عهده مشتری است