لیست پروژه ها

بعضی از پروژه های انجام شده توسط افرا پارتیشن طی سالهای 1390تا 1397

پروژه های سال 1397

ردیف

کارهای انجام شده

پروژه انجام شده

تاریخ اجرای پروژه

1

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مطب دکتر حیدری

19/1/97

2

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شورای شهر شمشک

22/1/97

3

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر آقای فیروزی

26/1/97

4

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

فیزیو تراپی خانم‌ دکتر بابا حبیب

27/1/97

5

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

انبار پخش مواد غذایی-اسلامشهر

1/2/97

6

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت مترو آداک

3/2/97

7

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

منزل دکتر معزی

19/2/97

8

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

کارخانه صبا باتری

22/2/97

9

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

آموزشگاه تدریس دلشاد

24/2/97

10

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

املاک مسکن سبز _ آقای جمشید سجده

29/2/97

11

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

کارگاه تعمیرات لوازم خانگی گودرزی

30/2/97

12

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر مهندس مرادی

31/2/97

13

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مدرسه نظام مافی

1/3/97

14

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت بازرگانی سیمین تجارت

16/3/97

15

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت آقای ساعدی

22/3/97

16

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت مهندس عادل دهیر چی

26/3/97

17

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر مهندس رضایی

5/4/97

18

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

فیزیوتراپی دکتر صمدی

24/4/97

19

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مهندس سنجابی

2/5/97

20

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت زرسیم

21/6/97

21

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت نوین چوب

10/7/97

22

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت آریاک

11/7/97

23

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

فیزیوتراپی علیمردانی

16/7/97

24

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

پیک موتوری

17/7/97

25

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت تکنو ظرف

23/7/97

26

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت ملی نفت کش ایران

28/7/97

27

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت صبا باتری

1/8/97

28

اجرای

و ....

 

 

پروژه های سال 1396

ردیف

کارهای انجام شده

پروژه انجام شده

تاریخ اجرای پروژه

1

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

درمانکده راز درمان

20/1/96

2

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

پروژه فیلم برداری هنگام بیداری

24/1/96

3

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت پارمیکو

26/1/96

4

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت سما تجهیز شیمی آزما

27/1/96

5

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

سازمان تنظیم مقررات رادیویی

30/1/96

6

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت آب معدنی دماوند

31/1/96

7

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت چوپان

3/2/96

8

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

سفارت کره جنوبی

4/2/96

9

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت ریل ترابر صبا

18/2/96

10

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

آرایشگاه زنانه خانم ترابی

3/3/96

11

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت عایق مکرر

15/3/96

12

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت تکنو ظرف

30/3/96

13

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر مهندس دریایی

2/4/96

14

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

لوازم یدکی مقدم

8/4/96

15

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت تجهیزات کارخانه  سیمان

14/4/96

16

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

انبار دندان پزشکی

15/4/96

17

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت تولید اپلیکیشن راسخ

19/4/96

18

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت ساختمانی آرتین ترازپی

22/4/96

19

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر مهندس قائم مقام

28/4/96

20

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت آب معدنی دماوند

29/4/96

21

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت پویش آروین میعان

1/5/96

22

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

فیزیوتراپی دکتر خلیلی

8/5/96

23

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مهد کودک گلها

12/5/96

24

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر مهندس عباسی

18/5/96

25

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر بیمه ایران تیموری

26/5/96

26

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت برکت طیور

31/5/96

27

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

پارتیشن اختصاصی دکتر قدرت زاده

12/6/96

28

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

کارخانه روغن موتور بهران

13/6/96

29

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت افرا طب

15/6/96

30

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

چاپ خانه خردمند

16/6/96

31

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

آقای محمدیان

21/6/96

32

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر مهندس ولیزاده

26/6/96

33

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

کلینک دکتر قربانی

30/6/96

34

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

برنج محسن

13/7/96

35

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت هنر نما

22/7/96

36

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر تاکسی آریا

23/7/96

37

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

منزل آقای زمانی

25/7/96

38

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

منزل قربانخانی

27/7/96

39

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

آموزشگاه خبرنگاری سلطانیان

6/8/96

40

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت آرون تجارت آرشا

7/8/96

41

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

10/8/96

42

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر مهندس صداقتی

11/8/96

43

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر آقای صالحی

18/8/96

44

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

منزل آقای یاسر فرجی

20/8/96

45

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

فیزیوتراپی کریمی

3/9/96

46

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

 

 

47

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

اداره پست

4/9/96

48

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت تولید میز  تلویزیون

6/9/96

49

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

تجهیزات پزشکی

7/9/96

50

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

کارخانه تولیدی غذای آماده فارسی

8/9/96

51

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

منزل علی شاددل

11/9/96

52

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر وکالت خانم محمدی

24/9/96

53

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

لوازم تحریر سلیمان نژاد

25/9/96

54

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

باشگاه انقلاب اسلامی

28/9/96

55

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت روشن گیتی پایدار پارسیان

6/10/96

56

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دندان پزشکی مولایی

9/10/96

57

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت بیمه ما

12/10/96

58

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر آقای علی پور

13/10/96

59

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مترو باقری

16/10/96

60

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

خیاطی یاس

17/10/96

61

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت تولیدنرم افزار نثر

19/10/96

62

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت سبز افزار آریا

3/11/96

63

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر جناب صمدی

7/11/96

64

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت سالار نمایندگی محصولات عطارباشی

14/11/96

65

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

آقای خسرویی

14/11/96

66

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

گروه شرکت های یکتا ایرانیان

15/11/96

67

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شهرداری شمشک

24/11/96

68

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت زرسیم

4/12/96

69

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

املاک مسکن آتیه شرق

5/12/96

70

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

املاک چلسی

9/12/96

71

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت کاوشگران ژرفایی ایرانیان

28/12/96

 

 

پروژه های سال 1395

ردیف

کارهای انجام شده

پروژه انجام شده

تاریخ اجرای پروژه

1

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

آقای کیوان

20/3/95

2

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مرکز پخش دارو - نیک صالح

26/3/95

3

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت وریج

30/3/95

4

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

خانه گستر یکم - محرمی

3/4/95

5

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مرکز بیمه پرستاران

8/4/95

6

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مطب دکتر ابوالفضل کاظمی

11/4/95

7

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

آرایشگاه زنانه سپید - خانم رضایی

19/4/95

8

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر حقوقی آقای ضعیم

9/4/95

9

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

ناصری

26/4/95

10

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا کیش - دفتر کامرانیه-

4/5/95

11

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

ویرا حساب نیکان - رضایی

9/5/95

12

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

آقای بارعی

27/5/95

13

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

تدبیر برتر - خسروانی

3/4/95

14

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر هواپیمایی نسیم کوچ

2/4/95

15

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

ظهوری

12/5/95

16

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

کارخانه کیک و کلوچه کوکی شاهپور

24/5/95

17

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

آقای عبدالله نزاد

26/5/95

18

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

آقای احمدی

29/5/95

19

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

نیک نام - مالکی

14/6/95

20

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

ریل ترابر صبا -مهندس شریف

18/6/95

21

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

پیک موتوری سبحان - سجادی

15/6/95

22

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

پیک موتوری  - شفاعی

20/6/95

23

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

ایستا تحکیم یکتا - سجادی

27/6/95

24

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

آقای شجاعی

30/6/95

25

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت دلتاب - خانم رضایی

31/6/95

26

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مجتمع آموزشی دخترانه بانو امین

6/7/95

27

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مرکز فیزیوتراپی  درمانگاه شبانه روزی ماهان

7/7/95

28

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مهد کودک شادلین

11/7/95

29

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

فست فود آقای تقی آبادی

15/7/95

30

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دانشگاه آزاد حکیمیه

16/7/95

31

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مرکز پرستاری سیمین

27/7/95

32

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

آزمایشگاه مهر ایرانیان

21/7/95

33

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

کلنیک آلفا -خانم توسلی

24/8/95

34

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت پترو پویش فن آزما -آقای پنبه زن

7/9/95

35

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

رستوران سرآشپز

25/8/95

36

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دبیرستان دخترانه ابوذر غفاری

16/8/95

37

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

ناحیه مقاومت جماران

10/9/95

38

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

 

 

39

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت آب و فاضلاب تجریش

11/9/95

40

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت تجهیزات پالایشگاهی

14/9/95

41

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مرکز فیزیوتراپی فهیم - آقای ابراهیمی

16/9/95

42

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

املاک معین

12/9/95

43

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شورای حل اختلاف شعبه 21

18/9/95

44

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر وکالت آقای فرزوقی -کرج

26/9/95

45

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت -آقای رزاقی

21/9/95

46

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مجله مهر

29/9/95

47

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

آقایی میرزایی

30/9/95

48

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت سینوهه - آقای سلطانی

1/10/95

49

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر آقای حاجیان

15/10/95

50

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مطب دندانپزشگی  دکتر نصیری - کرج

16/10/95

51

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت تدبیر پترو انرژی اسپاداناکیش

25/10/95

52

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مرکز تحقیقات ژنتیک - آقای دکتر قمری

26/10/95

53

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

پارکینگ آقای عقیلی

27/10/95

54

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو

29/10/95

55

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر آقای فلاحت - تجریش

30/10/95

56

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت دانا اندیشان

3/11/95

57

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

موسسه تصویری شهر

23/11/95

58

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت فروغ صنعت دریا

16/11/95

59

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت بازاریابی جانسو

18/11/95

60

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت افرا طب

21/11/95

61

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دانشکده علمی و کابردی سابکو

24/11/95

62

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

املاک کاندید

25/11/95

63

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

کارخانه شامپو پرژک

26/11/95

64

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت تاکسیرانی افق سیر آریا

2/12/95

65

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت تکنو ظرف

5/12/95

66

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت عایق مکرر - عباس اجاقی

14/12/95

67

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر سفارت نوروژ - بخش اتباع خارجی

16/12/95

68

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر آقای خوشنویس

19/12/95

69

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

منزل جناب بهرامی

21/12/95

70

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت پخش سالار نمایندگی محصولات عطار باشی

22/12/95

71

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر آیت ا... فاضل لنکرانی

23/12/95

72

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

صدا و سیما بخش خبری

24/12/95

73

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

سازمان تنظیم مقررات رادیویی

26/12/95

74

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

پیر زاده

10/6/95

75

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

حسین زاده

13/3/95

76

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

قفسه مشتری

10/3/95

77

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

اجرای پارتیشن تمام ام دی مشهد

26/1/95

78

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

نمونه های آقای رضا جاهدی

20/2/95

 

 

پروژه های سال 1390 تا 1394

ردیف

کارهای انجام شده

پروژه انجام شده

تاریخ اجرای پروژه

1

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

رستوران کارین

23/2/90

2

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دبیرستان غیر انتفاعی اندیشه سازان

26/3/90

3

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر مهندسی مهندس آدینه

2/3/90

4

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

یگان ویژه پاسداران خراسان شمالی

7/4/90  و 12/8/94 و 18/9/94

5

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

سپاه جوادالائمه (ع)و

28/4/90

6

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

بایگانی شرکت مخابرات بجنورد

12/6/90  و 23/9/90

7

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

ایران خودروی حکمت آرا

16/5/90

8

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

منزل آقای صمدی

16/6/90

9

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

درمانگاه صحت شیروان

7/7/90  و 31/10/91

10

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دبیرستان شهید بهشتی

9/7/90

11

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت بدخشان

19/7/90

12

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

فرماندهی نیرو انتظامی فاروج

29/8/90

13

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

داروخانه دکتر جهانیان

8/8/90  و 5/4/91

14

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

تیپ یک ارتش

15/8/90

15

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

سپاه جوادالائمه (ع)و

8/9/90  و 2/3/91

16

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

سازمان آتش نشانی

23/9/90

17

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت زمزم

12/10/90  و 14/11/94 و 16/9/91

18

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

سپاه ناحیه مقاومت بسیج بجنورد

21/10/90

19

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

داروخانه دکتر فلاح

26/9/91

20

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت تعاونی فراگیر طللائیه فجر

20/1/91

21

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

سوپر مارکت دهکده

28/1/91

22

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

ویترین پارتیشنی آقای سلطانی

20/3/91

23

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

اداره کل پزشک قانونی خراسان شمالی

14/1/92 و 25/7/92

24

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

آهن آلات دلیریان

9/10/92

25

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

بیمارستان امام رضا بجنورد

25/5/91

26

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی

9/6/93  و 18/7/93

27

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

انبار شیرنی سرای گرندی شهرک صنعتی

14/6/91

28

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

بانک رفاه شیروان

15/6/91

29

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مرکز ترک اعتیاد جهانی

17/1/90

30

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

کانون پرورش فکری کودکان

24/9/91

31

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

بانک میزان

22/9/91  و 12/2/92

32

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مرکز ترک اعتیاد پارسیان

5/11/91

33

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر مهندس جهانی

1/11/91

34

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

فروشگاه فضلی

12/11/91

35

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دانشگاه علوم پزشکی

6/12/91

36

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

فیزیو تراپی حجازی

22/5/92

37

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

پلیس امنیت اخلاقی خراسان شمالی

11/8/93

38

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

فیزیوتراپی جغتایی

3/6/92

39

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

کتاب فروشی برگ

24/6/92

40

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

منزل جناب رادفر

27/6/92

41

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دانشگاه پیام نور بجنورد

3/2/90  و 10/7/92 و 2/11/94

42

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

سازمان فنی و حرفه ای

11/8/92  و 15/11/92

43

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

بهداری نیرو انتظامی بجنورد

12/9/92

44

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مرکز علمی کاربردی شهرداری هایی خراسان شمالی

3/8/92

45

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مرکز معاونت درمان خراسان شمالی

17/1/94

46

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت پخش دایا دارو

29/4/93

47

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

کمیته امداد امام خمینی (ره)و

24/4/93

48

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مطب دکتر حاج طالبی

13/6/92

49

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

آبنبات سازی فیاض

20/1/90

50

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

امور گذرنامه  بجنورد

12/6/94

51

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

بایگاه بسیج مسجد طالقانی

20/1/90

52

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

منزل جناب الفتی

23/7/94

53

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

پارکینگ آقای طالب پور

29/8/90  و 26/9/93

54

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

پزشک قانونی - اسفراین

24/3/91

55

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

هلال احمر خراسان شمالی

4/2/93

56

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت آتیه سازان حافظ

1/3/93

57

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

شرکت تامین نیروی خدماتی غلامی

15/9/94

58

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

غرفه نمایشگاهی جناب فرهادی - نمایشگاه صنعت ساختمان بجنورد

10/5/90

59

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مجتمع خدماتی نصر

20/1/90

60

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دفتر جناب برزگر

18/4/91

61

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

دبستان دخترانه یگانه

31/6/92

62

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

منزل جناب اسدپور

11/9/93

63

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

ایران خودروی قناد زاده

29/11/93

64

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

فروشگاه پروتئینی علوی

23/1/94

65

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

مرکز پرورش ماهی پارسیان (مهندس سیدی)

19/7/94

66

اجرای پارتیشن و مبلمان اداری

و ...