تماس با ما

09120184057   مهندس احسانی

021-22889843

021-22883932

وبسایت افراپارتیشن:    www.afrapartition.ir

کانال افرا پارتیشن

https://telegram.me/afra_partition

Email:  www.afrapartition@yahoo.com

 

کانال پارتیشن اختصاصی (شیشه ای) افرا:

https://telegram.me/partition_ekhtesasi

دفترمرکزی: تهران.پاسداران. بوستان نهم.

 

با ما در ارتباط باشید