• تلفن تماس: 02122883932
  • ایمیل ما: info@afrapartition.com
  • ساعات کاری ما : 8:00 الی 20:00

تصاویر واحد تولید

ما به عنوان یک واحد کوچک تولیدی افتخار میکنیم که بتوانیم خدمتی هرچند کوچک در جهت آرامش و زیبای محیط زندگی و کار هم وطنان عزیزمان انجام دهیم .